Rekrutacja IT ITalents sp. z o.o. +48 784 089 308

KONTAKT

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb projektów rekrutacyjnych, na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 oraz Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od daty ich otrzymania
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych ITalents sp. z o.o.- hkubasiewicz@italents.pl

 • Jeśli przesłałeś nam swoje CV zawierające dane osobowe lub chcesz je przesłać lub jesteś naszym Klientem lub chcesz nim zostać przeczytaj w jaki sposób realizujemy w ITalents politykę przetwarzania danych osobowych.
 • WYJAŚNIENIE :
 • Polityka przetwarzania danych osobowych pokazuje, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, gdy:
 • - zgłaszasz chęć uczestniczenia w naszym procesie rekrutacyjnym,
 • - świadczymy dla Ciebie usługę doradztwa personalnego lub leasingu pracowniczego,
 • - korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie,
 • - wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc w związku z jednym z naszych procesów rekrutacyjnych,
 • Polityka przetwarzania danych osobowych standaryzuje nasze procedury dotyczące:
 • - gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • Polityka przetwarzania danych osobowych dotyczy danych osobowych :
 • naszych Kandydatów, Klientów i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w związku z jednym z naszych procesów rekrutacyjnych,
 • JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY
 • DANE KANDYDATA:
 • W celu przeprowadzenia skutecznego procesu rekrutacji i przedstawienia Kandydatom jak najlepszych możliwości zatrudnienia musimy przetwarzać określone informacje na temat Kandydata takie jak:
 • - imię i nazwisko;
 • - wiek / data urodzenia;
 • - płeć;
 • - fotografia;
 • - stan cywilny;
 • - dane kontaktowe;
 • - wykształcenie;
 • - historia zatrudnienia;
 • - kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;
 • - dane kontaktu referencyjnego;
 • - status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
 • - narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
 • - informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
 • - informacje o różnorodności, takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności;
 • - informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
 • - szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;
 • - informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia
 • - dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
 • - dodatkowe informacje, które kontakty referencyjne Kandydata zdecydują się nam podać;
 • - dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na temat Kandydatów lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;
 • Lista tych informacji, które możemy przechowywać może się powiększać w związku z nowymi sytuacjami rekrutacyjnymi.
 • DANE KLIENTA:
 • Zachodzi konieczność gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących Klientów lub osób w organizacji Klientów takich jak:
 • Nazwa i Adres Klienta, adresy milowe, telefony kontaktowe, imiona i nazwiska osób kontaktowych po stronie Klienta, w toku świadczenia dla tychże Klientów usług, takich jak:
 • - doradztwo personalne czyli znalezienie dla Klienta odpowiednich Kandydatów
 • - zapewnienie Klientowi usług leasingu pracowniczego
 • DANE KONTAKTÓW REFERENCYJNYCH
 • W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia prosimy podmioty , osoby wystawiające referencje, wyłącznie o bardzo podstawowe dane kontaktowe abyśmy mogli skontaktować się z tymi osobami w celu otrzymania referencji.
 • W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE:
 • KANDYDATÓW:
 • Gromadzimy Twoje dane osobowe na dwa sposoby:
 • 1. Bezpośrednio od Kandydatów i za zgodą Kandydatów
 • 2. Od osób trzecich np. od innych kandydatów lub naszych Klientów
 • DANE KLIENTA:
 • Gromadzimy dane osobowe Klientów na dwa sposoby:
 • 1. Bezpośrednio od samych Klientów
 • 2. Od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów) i z innych źródeł (na przykład portale internetowe i inne).
 • DANE REFERENTÓW:
 • Gromadzimy dane kontaktowe Referentów wyłącznie, jeżeli Kandydat lub członek naszego Zespołu wymienia Referenta jako swój kontakt referencyjny.
 • W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?
 • DANE KANDYDATA:
 • Wykorzystujemy dane kandydatów wyłącznie w celach rekrutacyjnych czyli w celu znalezienia dla kandydatów zatrudnienia. Im więcej informacji posiadamy o kandydatach i ich umiejętnościach tym lepiej możemy dopasować naszą usługę.
 • DANE KLIENTA:
 • Wykorzystujemy informacje o Klientach i osobach reprezentujących Klienta w toku współpracy z Klientem, dla upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy stronami są należycie wdrożone, aby współpraca przebiegała sprawnie.
 • DANE REFERENCYJNE:
 • Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów referencyjnych, aby usprawnić proces rekrutacyjny naszych kandydatów. Możemy także wykorzystywać dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się z nimi w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesować.
 • KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
 • Przede wszystkim udostępniamy dane kandydatów potencjalnym pracodawcom w celu realizacji projektów rekrutacyjnych czyli znalezienia dla naszych kandydatów jak najlepszej pracy.
 • Dane osobowe kandydatów udostępniamy osobom i organizacjom, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub aplikacją o pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy, oraz agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy;
 • Udostępniamy dane osobowe Klientów Kandydatom Italents w celu zorganizowania spotkań rekrutacyjnych, przesłania umów lub innych dokumentów.
 • Możemy udostępniać dane osobowe, które przetwarzamy, organom skarbowym, audytorskim i innym , jeżeli uważamy , że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych.
 • JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
 • Dane osobowe, kandydatów oraz dane referencyjne będą przechowywane przez okres 2 lata od daty otrzymania lub udzielenia ponownej zgody na ich przetwarzanie.
 • Dane Klientów wraz z danymi osobowymi osób dedykowanych po stronie Klienta do realizacji Umowy będą przechowywane przez okres 2 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy w celu zabezpieczenia roszczeń.
 • WAŻNE !!!
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Przysługuje Ci Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych , możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
 • Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji.
 • Administrator danych:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITalents Sp.z o.o. - ul. Kartonowa 5a, 04-781 Warszawa
 • Kontakt w sprawie danych osobowych:
 • Osobą kontaktową w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ITalents sp. z o.o. jest Administrator Danych Osobowych dostępny pod adresem: hkubasiewicz@italents.pl